“Miłość ponad wszystko”-Piotr Pałka i Połączone Chóry

Za darmo!

Pobierz teraz

Kategoria: . Tagi: , .

Opis produktu

E-płyta w formacie mp3

Jest to zapis premiery muzycznej modlitwy przebłagalnej i wynagradzającej pt. „Miłość ponad wszystko” opartej głównie na tekstach z Dzienniczka św. siostry Faustyny, która odbyła się 25 marca 2014 r. w krakowskich Łagiewnikach. Kompozytorem jest Piotr Pałka. Modlitwa ta wpisuje się w tradycję modlitw ekspiacyjnych, jednak w swoim założeniu akcentuje wyrażenie miłości ludzi do Boga. Zatem wynagrodzenie ma odbywać się w tym przypadku, na ile to możliwe, poprzez wyrażenie miłości. Utwór składa się z siedmiu części, z czego pięć powstało do tekstów św. s. Faustyny, jeden napisany został do tekstu michalitki s. Leonii Przybyło, jeden napisał też sam kompozytor.

 

 

Połączone chóry:

SIOSTRY MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA, BRACIA

FRANCISZKANIE, BRACIA DOMINIKANIE,

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE

FRANCISZKANÓW, VOCE ANGELI

KRAKOWSKA ORKIESTRA KAMERALNA

DELL’ARTE

recytacja – O. PIOTR DĄBEK OFM Conv

dyrygent – PIOTR PAŁKA

realizacja nagrania – ALEKSANDER WILK

fotograf – WOJCIECH KĘSKA

SOPRANY:

s. Angelika Krystyan ZMBM

s. Jordana Kamińczyk ZMBM

Izabela Chylarecka

Joanna Berska

Anna Wrona

Dorota Piotrowska

Karina Kapela

Magdalena Malon

Kinga Karteczka-Świętek

s. Maria Vianneya Dąbrowska ZMBM

s. M. Gracja Szymańska ZMBM

Magdalena Dąbrowska

s. M. Izabela Welik ZMBM

Elżbieta Wesołek

Karolina Ruchlewicz

Ewa Jakielaszek

Renata Boczula

Magdalena Lont

Katarzyna Pepaś

ALTY:

Ewa Deńca

s. Doubravka Mazancova ZMBM

s. Matylda Kamińska ZMBM

s. Beata ZMBM

Marta Zemlik

Marta Sasowska

Maria Wrona

Agnieszka Cebula

Alicja Majda

Kalina Wermińska

Agnieszka Cebula

Joanna Rachtan

Magdalena Pawłowicz

Aneta Kozak

Małgorzata Jurasz

Magdalena Sowińska

Alicja Nastał

Katarzyna Mistarz

TENORY:

Tomasz Wierzganowski

Marcin Młynarczyk

br. Marcin Jelinek OFM Conv

br. Marcin Buntowv OFM Conv

br. Tobiasz Cieślak OP

br. Łukasz Gora OFM Conv

br. Sylwester Kurzyna OFM Conv

br. Stanisław Kim OFM Conv

br. Arkadiusz Góra OFM Conv

br. Rafał Indyk OFM Conv

Paweł Goliński

ks. Łukasz Tlałka

BASY:

Marcin Ornat

Marek Franczyk

Adam Berski

Michał Krawczyk

Paweł Piller

Michał Karp OP

Grzegorz Doniec OP

Maciej Wojciechowski

Łukasz Puszka

ORKIESTRA:

Skrzypce:

Joanna Winiarczyk

Karolina Błędowska

S. Eliana ZMBM

Agata Front

Maria Boroń

Stanisław Słowiński

Zofia Poltowska

Weronika Błaszczyńska

Altówki: Joanna Dyjak, Gabriela Biel

Wiolonczele: Maria Fiust, Hubert Frankiewicz

Kontrabas: Mateusz Kluza

Flet: Joanna Tabaczek

Obój: Katarzyna Myśliwiec

Klarnet: Gabriela Jaskiernia

 

 

1. Modlitwa do Ducha Św.

(sł. trad., muz. Piotr Pałka)

Veni Sancte Spiritus

 

2. Dziękuję Ci Boże

(sł. Dzienniczek św. siostry Faustyny nr 1286 , muz. Piotr Pałka)

Dziękuję Ci, Boże, za wszystkie łaski,

Którymi mnie nieustannie obsypujesz,

Które mi świecą jak słońca blaski,

A przez nie drogę pewną mi pokazujesz.

Dzięki Ci, Boże, żeś mnie stworzył,

Żeś mnie powołał do bytu z nicości,

I swe Boskie piętna w nią włożył,

A czynisz to jedynie z miłości.

Dzięki Ci, Boże, za chrzest święty,

Który mnie wszczepił w rodzinę Bożą,

Jest to dar łaski wielki i niepojęty,

Który nam dusze przeobraża.

Dzięki Ci, Panie, za spowiedź świętą,

Za to źródło wielkiego miłosierdzia,

Które jest niewyczerpane,

Za tę krynicę łask niepojętą,

W której dusze bieleją grzechem zmazane.

Dziękuję Ci, Jezu, za świętą Komunię,

W której sam siebie dajesz nam.

Czuję, jak Twe Serce w mej piersi bije,

Jak życie Boże rozwijasz we mnie sam.

Dzięki Ci, Dzięki Ci

Boże Święty i Niepojęty

 

3. Prośba – o Duchu Boży

(sł. Dzienniczek św. siostry Faustyny nr 1411 , muz. Piotr Pałka)

O Duchu Boży, Duchu prawdy i światłości,

Mieszkaj w mej duszy stale przez swą łaskę Bożą.

Niech tchnienie Twoje rozprasza ciemności,

A w Twym świetle dobre uczynki się mnożą.

O Duchu Boży, Duchu miłości i miłosierdzia,

Który wlewasz w me serce balsam ufności,

Twa łaska w dobrym mą duszę utwierdza,

Dając jej moc nieprzezwyciężoną stałości.

O Duchu Boży, Duchu pokoju i radości,

Który krzepisz me serce spragnione

I wlewasz w nie żywy zdrój Bożej miłości,

I czynisz ją do walki nieustraszoną.

O Duchu Boży, najmilszy Gościu mej duszy,

Pragnę z mej strony dotrzymać Ci wierności.

Jak w dniach radości, tak w cierpień katuszy,

Pragnę zawsze żyć w Twej, Duchu Boży, obecności.

O Duchu Boży, który na wskroś przenikasz istotę moją,

I dajesz mi poznać swe życie Boskie, Troiste,

I wtajemniczasz mnie w Boską Istotę swoją,

A tak zjednoczona z Tobą, wieść będę życie wieczyste.

O Duchu Boży, który na wskroś przenikasz istotę moją.

O Duchu Boży, Duchu prawdy i światłości.

 

4. Okaż mi, Boże, Miłosierdzie swoje

(sł. Dzienniczek św. siostry Faustyny nr 1298 , muz. Piotr Pałka)

Okaż mi, Boże, miłosierdzie swoje,

Według litości Serca Jezusowego.

Usłysz wzdychania i prośby moje,

I łzy serca skruszonego.

O wszechmogący, zawsze miłosierny Boże,

Twa litość nigdy niewyczerpana,

Choć nędza moja wielka jak morze,

Mam ufność zupełną w miłosierdziu Pana.

O Trójco wiekuista, lecz zawsze łaskawy Boże,

Twa litość nigdy niepoliczona,

A więc ufam w miłosierdzia morze

I czuję Cię, Panie, choć dzieli mnie zasłona.

Niech wszechmoc miłosierdzia Twego, o Panie,

Rozsławiona będzie po świecie całym,

Niechaj cześć Jego nigdy nie ustanie,

Głoś, duszo moja, miłosierdzie Boże z zapałem.

 

 

5. Boże Przebaczeń

(sł. s. Leonia Przybyło CSSMA, muz. Piotr Pałka)

Z Księgi Daniela (Dn 3, 29-31.34-35.39-43)

Tak, zgrzeszyliśmy i popełniliśmy nieprawości, opuszczając Ciebie. Okazaliśmy się przewrotni we

wszystkim, a przykazań Twoich nie słuchaliśmy.

Nie zachowaliśmy ani nie wypełnialiśmy tego, co nam nakazałeś, by się nam dobrze powodziło.

Wszystko, co na nas sprowadziłeś, i wszystko, co nam uczyniłeś, uczyniłeś według sprawiedliwego

sądu.

Nie opuszczaj nas na zawsze – przez wzgląd na święte Twe imię nie zrywaj Twego przymierza.

Nie odwracaj od nas swego miłosierdzia, przez wzgląd na Twego przyjaciela, Abrahama, sługę

Twego, Izaaka, i Twego świętego – Izraela.

Niech jednak dusza strapiona i duch uniżony znajdą u Ciebie upodobanie.

Teraz zaś postępujemy za Tobą z całego serca, odczuwamy lęk przed Tobą i szukamy Twego

oblicza.

Nie zawstydzaj nas, lecz postępuj z nami według swej łagodności i według wielkiego swego

miłosierdzia.

Wybaw nas przez swe cuda i uczyń swe imię sławne, Panie!

O Boże Przebaczeń, bądź błogosławiony.

I

Wśród Sodomy, wśród Gomory

Krew Baranka płynie na współczesnych drogach;

dzieci światła nie zobaczą

a są ich miliony,

starcy dni skracane mają

prawem bezbożnika…

II

Lud o twardym karku do niewoli wraca,

czyni sobie nowych bogów,

rwie Przymierze z Panem

Izajaszu, Jeremiaszu razem z Ezechielem

wołajcie o Ducha nad doliną kości

O Boże Przebaczeń, tchnienie życia daj!

III

Abrahamie! Obudź głos!

Stań przed Panem jeszcze raz,

wstawiaj się za ludem.

Niechaj dzieci, niemowlęta oddają Bogu chwałę

Boga proszą, pokutują

za pychę dorosłych, którzy Krzyż deptają.

III

Królowie nasi i książęta, Słów Twych nie słuchają.

Zasypują chrzcielne źródło, korzeń wiary niszczą.

Lecz Twa ręka nie jest krótka, aby nas wyzwolić.

I wystarczy siły Tobie, żeby nas ocalić.

W ranach Twoich nasze zdrowie

przebity Baranku.

6. Litania

(sł. Dzienniczek św. siostry Faustyny nr 949 , muz. Piotr Pałka)

Miłosierdzie Boże – ufam Tobie (8x)

Wytryskujące z łona Ojca – ufam Tobie.

Największy przymiocie Boga – ufam Tobie.

Tajemnico niepojęta – ufam Tobie.

Źródło tryskające z tajemnicy Trójcy Przenajświętszej – ufam Tobie.

Miłosierdzie Boże – ufam Tobie (4x)

Niezgłębione przez żaden umysł ludzki ni anielski – ufam Tobie.

Z którego tryska wszelkie życie i szczęście – ufam Tobie.

Ponad niebiosa.

Źródło cudów i dziwów.

Miłosierdzie Boże – ufam Tobie (4x)

Ogarniające wszechświat cały.

Zstępujące na świat w Osobie Słowa Wcielonego.

Które wypłynęło z otwartej rany Serca Jezusowego.

Zawarte w Sercu Jezusa dla nas, a szczególnie dla grzeszników.

Miłosierdzie Boże – ufam Tobie (4x)

7. Uwielbienie Miłosierdzia Bożego

(sł. Dzienniczek św. siostry Faustyny nr 1750 , muz. Piotr Pałka)

Bądź uwielbiony, Stwórco nasz i Panie.

Wszechświecie cały, uwielbiaj Pana w pokorze,

Dziękuj swemu Stwórcy, na ile ci sił stanie,

I wysławiaj Jego niepojęte miłosierdzie Boże.

Pójdź, ziemio cała w swej zieleni,

Pójdź, i niezgłębione morze,

Niech twa wdzięczność w miłą pieśń się zmieni

I śpiewa, jak wielkie jest miłosierdzie Boże.

Pójdź, słońce piękne, promieniste,

Pójdźcie i przed nim jasne zorze,

Łączcie się w jeden hymn, niech wasze głosy czyste,

Zgodnie wyśpiewują wielkie miłosierdzie Boże.

Pójdźcie, góry i doliny, szumne lasy i gęstwiny,

Pójdźcie, śliczne kwiaty w rannej porze,

Niechaj zapach wasz jedyny

Wysławia, wielbi, miłosierdzie Boże.

Pójdźcie, ziemi wszystkie śliczności,

Którym człowiek nadziwić się dosyć nie może,

Pójdźcie wielbić Boga w swej zgodności,

Wysławiając niepojęte miłosierdzie Boże.

Pójdź, piękno całej ziemi niezatarte,

I uwielbiaj Stwórcę swego w wielkiej pokorze,

Bo wszystko jest w Jego miłosierdziu zawarte,

Wszystko potężnym głosem woła, jak wielkie jest miłosierdzie Boże.

Lecz ponad wszystkie te piękności

Milszym jest dla Boga uwielbieniem

Dusza niewinna i pełna dziecięcej ufności,

Która przez łaskę ściśle jednoczy się z Nim.

Bądź uwielbiony, Stwórco nasz i Panie.

Wszechświecie cały, uwielbiaj Pana w pokorze,

Dziękuj swemu Stwórcy, na ile ci sił stanie,

I wysławiaj Jego niepojęte miłosierdzie Boże.

I wysławiaj Jego niepojęte miłosierdzie Boże.

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Bądź pierwszym recenzentem ““Miłość ponad wszystko”-Piotr Pałka i Połączone Chóry”

Facebook